Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/οικ.10469/819/ 16-05-2012 Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.