Αρίθμ. Πρωτ.: 85345οικ./11-10-2012 Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρώπινων δικαιωμάτων για την εφαρμογή διατάξεων αναφορικά με την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.

18/11/2012

Εφαρμογή διατάξεων αναφορικά με την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.