Απόφαση 99390/Δ4/ 31-08-2012 Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.