Απόφαση 17014/ 30-04-2012 Υπουργού Εσωτερικών για απόδοση εσόδων από τους Κ.Α.Π. σε όλους τους Δήμους της χώρας.

7/04/2012

Απόδοδση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους σε όλους τους Δήμους της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπων γενικών δαπανών τους, για το μήνα Απρίλιο 2012.