Απόφαση 1174/ 20-08-2012 Υπουργού Οικονομικών για την επιλογή δηλώσεων προς έλεγχο βάσει του ν.3296/2004..

10/10/2012

Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 και έλεγχος αυτών.