Απόφαση 1115/ 09-05-2012 Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α έτους 2011.

17/05/2012

Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α έτους 2011.