Απόφαση οικ. 17359/ 30-04-2012 Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων στους Δήμους της χώρας με αποζημίωση.