Απόφαση ΕΞ 604/2012(Γ.Υφ) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ. 10885/ 02-05-2012 Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.