Απόδοση ρόλου “Υποβολή Αιτημάτων Πλήρωσης Θέσεων” στην εφαρμογή της Κινητικότητας

Ανακοινώθηκε στο Απογραφή – Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, η δυνατότητα απόδοσης του ρόλου “Υποβολή Αιτημάτων Πλήρωσης Θέσεων” της εφαρμογής της Κινητικότητας σε παραπάνω από 1 ΑΦΜ.