Απαλλαγή από την καταβολή τελών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων

Εκδόθηκε η ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/364877/9500/13.07.2020 (ΦΕΚ Β’ 2856 – 13/7/2020) με την οποία εισάγεται απαλλαγή από την καταβολή τελών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία και μουσεία που πραγματοποιούνται από φυσικά πρόσωπα, ιδιωτικούς φορείς με οποιαδήποτε νομική μορφή, Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) και δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις από τις 10.07.2020 έως και τις 30.09.2020.