Αλλαγή φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ στο ΤΕΚΑ

Εκδόθηκε, η υπ’ Αριθ. 1/22/25.1.2023 Εγκύκλιος του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, με την οποία παρέχονται Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 6 του ν. 4826/21, σχετικά με την αλλαγή φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ στο ΤΕΚΑ, στο πεδίο εφαρμογής της οποίας εμπίπτουν και οι μισθωτοί του Δημόσιου Τομέα.

Επιπλέον, με την εν λόγω Εγκύκλιο, τροποποιείται η εγκύκλιος 7/2022 του e-ΕΦΚΑ, ως προς την υποβολή της αίτησης στον εκκαθαριστή μισθοδοσίας των δημόσιων φορέων και επισημαίνεται ότι η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Αλλαγή φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ στο ΤΕΚΑ», η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του ΤΕΚΑ, teka.gov.gr, καθώς και στο gov.gr.