Ίδρυση τμημάτων Βρεφικής, Παιδικής και Βρεφονηπιακής Φροντίδας

Αναρτήθηκαν, στην σελίδα της ΕΕΤΑΑ οι πίνακες για την πληρωμή των Δήμων ώστε να προβούν στην ίδρυση νέων τμημάτων Βρεφικής, Παιδικής και Βρεφονηπιακής Φροντίδας (24η ανάρτηση).

(Α’ ΔΟΣΗ)(Β’ ΔΟΣΗ)