Έναρξη εφαρμογής “Κωδικοί Δημόσιας Διοίκησης” – Ενίσχυση ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων Δημοσίου

Σε Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώθηκε η έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής “Κωδικοί Δημόσιας Διοίκησης” για τη χορήγηση κωδικών και την πρόσβαση των εξουσιοδοτούμενων υπαλλήλων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου.

Μέχρι σήμερα για την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων κάθε υπάλληλος χρησιμοποιούσε για την αυθεντικοποίησή του τους προσωπικούς του κωδικούς  Taxisnet. Για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού δημιουργήθηκε ένας νέος μηχανισμός πρόσβασης με τη δημιουργία νέων κωδικών για κάθε υπάλληλο, διακριτών από τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Με τον νέο αυτό μηχανισμό πραγματοποιείται ασφαλής πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες από κάθε υπάλληλο με τρόπο εύκολο και λειτουργικό. Ενισχύεται έτσι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αλλά και η ασφάλεια των συστημάτων.’