Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα δικαιούχα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 5462 – 10/12/2020 η υπ’ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΠΕΦΔΑΑΛΟΘ/696968/69728/46185/7486/1809 – 9/12/2020 Κοινή Απόφαση των Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τίτλο: “Καθορισμός του πλαισίου, όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στην παρ. 4 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στα δικαιούχα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία.”.