Μια σύντομη ιστορική καταγραφή της εξέλιξης των πόλεων και των Αυτοδιοικητικών θεσμών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, ούτως ώστε ο αναγνώστης να σχηματίσει μια πρώτη εικόνα της εκάστοτε περιόδου αναφοράς. Το εγχειρίδιο φιλοδοξεί να εισαγάγει τους υπευθύνους των αυτοδιοικητικών φορέων σ ένα προβληματισμό που ενδεχομένως προσεγγίζει με διαφορετικό τρόπο το «δέον γενέσθαι».