Eφαρμογή εκδοθέντων Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων

Δημοσιεύθηκε, το Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 3611/11-08-2023 Έγγραφο της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με θέμα την “Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή εκδοθέντων Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων”.

Σύμφωνα με το ως άνω Έγγραφο, η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ εφιστά την προσοχή των αναθετουσών αρχών/ αναθέτοντων φορέων, για την εφαρμογή των εξής διαδικασιών:

  • Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1780 της Επιτροπής στις 23/09/ 2019 για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 («ηλεκτρονικά έντυπα») με ημερομηνία έναρξης στις 25/ 09/ 2023.
  • Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στις 23/06/2022 σχετικά με την πρόσβαση των οικονομικών φορέων, αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών στις αγορές της Ένωσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης και τις διαδικασίες που υποστηρίζουν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόσβαση των οικονομικών φορέων, αγαθών και υπηρεσιών της Ένωσης στις αγορές δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων παραχώρησης τρίτων χωρών (μέσο για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις — IPI), ο οποίος  έχει τεθεί σε ισχύ από τις 22/08/2022.
  • Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2560 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στις 14/12/2022 για τις ξένες επιδοτήσεις που στρεβλώνουν την εσωτερική αγορά, ο οποίος εφαρμόζεται από τις 12/07 2023.