Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης: Έως 28 Φεβρουαρίου οι διαδικασίες καταχώρισης και υποβολής των υπόχρεων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πληροφοριακού Συστήματος ΠΟΘΕΝ,  αναφορικά με τις καταστάσεις υπόχρεων υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατ...

Περισσότερα