Τελευταίοι κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και χώρους συναθροίσεων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β' 2401 - 17/6/2020 η υπ'Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 37992 - 17/6/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης κ...

Περισσότερα