Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για τη δημοσίευση πράξεων μετάταξης σε Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθμού

Δημοσιεύτηκε η υπ'Αριθ. Πρωτ.: 38420 - 22/6/2020 Εγκύκλιος 206 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: "∆ηµοσίευση των πράξεων µετάταξης σε ...

Περισσότερα

Δυνατότητα απαλλαγής ή αναστολής ή αναβολής λιμενικών τελών από 1/3/2020 έως 31/10/2020 βάσει της Τροποποίησης του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αρ. Πρωτ.:3111.2-1/37905/2020 - 19/6/2020 Έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα: "Τροπο...

Περισσότερα

Οι 11 προσκλήσεις και η κατανομή σε ευρώ του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»

Σε συνέχεια της ΚΥΑ με θέμα: "Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Αν...

Περισσότερα

Παρατείνονται μέχρι το τέλος του 2020 οι μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. για τα 5 νησιά του Αιγαίου

Ανακοινώθηκε την 17η Ιουνίου σε Δελτίο Τύπου που Υπουργείου Οικονομικών, η παράταση ισχύος μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. έως το τέλος το...

Περισσότερα

18/6 ανακοινώνονται οι λεπτομέρειες του Προγράμματος Α. Τρίτσης στο ΚΠΙΣΝ

Αύριο, 18/6 ανακοινώνονται οι λεπτομέρειες του Αναπτυξιακού Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”, ύψους 2,5 δισ. Ευρώ. Στην εκδήλωση που θ...

Περισσότερα