Παράταση υποβολής πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων ΟΤΑ έως 22 Μαρτίου

Ανακοινώθηκε στο ΑΠΟΓΡΑΦΗ - Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου,η παράταση της ημερομηνίας υποβολής των σχεδίων πολυετούς πρ...

Περισσότερα