Κατατέθηκε Σχέδιο Νόμου για την Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Κατατέθηκε στην Βουλή των Ελλήνων Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμ...

Περισσότερα

Εγκύκλιος για την αποδοχή Γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ για το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/152/οικ. 5748- 29/03/2021, Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: "Ενημέρωση για απο...

Περισσότερα

Επιχορήγηση Δήμων για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. πρωτ.:24479- 31/03/2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Επιχορήγηση Δήμων για την αποπληρωμή υπ...

Περισσότερα

Τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα για την συμπλήρωση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων

Ανακοινώθηκε πως τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα συμπλήρωσης του "Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων" (ΤΣΔΑ) για τους Ο...

Περισσότερα

Ενημέρωση Ε.Ε.Τ.Α.Α. προς τους φορείς της δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής”

Ανακοινώθηκε από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ενημερωτικό δελτίο για την έγκαιρη υποβολή αιτημάτων αλλαγής κατηγορίας ή Περιφέρειας.

Περισσότερα