Οδηγίες αίτησης χορήγησης ενίσχυσης φορέων “Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3”

Δημοσιεύτηκε από την Α.Α.Δ.Ε. έγγραφο με τίτλο: "Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3 Αίτηση Χορήγησης"

Περισσότερα

Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β' 4484 - 11/10/2020 η υπ'Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450  - 11/10/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξη...

Περισσότερα

Ν.4735/2020: Νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα και πολλαπλές αλλαγές για τους ΟΤΑ

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Α' 197 - 12/10/2020 ο Νόμος 4735/2020 με τίτλο: "Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής ...

Περισσότερα

Διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση φορέων Επιστρεπτέας Προκαταβολής 3

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β' 4471 - 11/10/2020 η υπ' Αριθμ. ΓΔΟΥ 233 - 10/10/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επεν...

Περισσότερα

Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την προαιρετική απαλλαγή καταβολής μισθώματος για τον Οκτώβριο 2020

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β' 4469 - 9/10/2020 η υπ'Αριθμ. Α. 1225 - 07/10/2020 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, με τίτλο: "Προσδιορισμός π...

Περισσότερα

Ψηφίστηκε το Πολυνομοσχέδιο – Πληθώρα αλλαγών για τους ΟΤΑ

Ύστερα από τη χθεσινή Συνεδρίαση της Ολομέλειας, ψηφίστηκε το Πολυνομοσχέδιο με τίτλο: "Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέ...

Περισσότερα

Παράταση συμπλήρωσης εκθέσεων αξιολόγησης και υποβολής ανώνυμων ερωτηματολογίων έως 16/10/2020

Ανακοινώθηκε στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών, 'η παράταση της προθεσμίας για τη συμπλήρωση...

Περισσότερα

Αποτύπωση των μη νόμιμων και μη κανονικών δαπανών στο Δημόσιο Λογιστικό (Μητρώο Δεσμεύσεων) και στη Γενική Λογιστική

Δημοσιεύτηκε το υπ'Αριθ. Πρωτ.: 64967 - 6/10/2020 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: "Αποτύπωση των μη νόμιμων και μη κανονικώ...

Περισσότερα