Κατανομή ποσού ύψους 33.642.800,00 € σε Δήμους για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. πρωτ. : 65051 - 6/10/2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: "Κατανομή ποσού ύψους 33.642.800,00 € σ...

Περισσότερα

Ενημέρωση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. προς τους φορείς της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”

Ανακοινώθηκαν σε Ενημερωτικό Δελτίο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. διευκρίνισεις για τους φορείς που συμμετέχουν στη δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής κα...

Περισσότερα

Ποιοι Δήμοι λαμβάνουν έκτακτη επιχορήγηση για κάλυψη επιτακτικών αναγκών λόγω COVID-19

Δημοσιεύτηκε η υπ'Αρ.Πρωτ.: 63787 - 1/10/2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: "Έκτακτη επιχορήγηση Δήμων της Χώρας συνολικο...

Περισσότερα

Παράταση μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού και νεότερες οδηγίες σε Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Δημοσιεύτηκε η υπ'Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128 /17765 - 2/10/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: "Μέτρα και ρυθμίσεις στ...

Περισσότερα

«Στην πρίζα» η χωροθέτηση υποδομών φόρτισης για τα ηλεκτρικά οχήματα σε όλους τους δήμους της χώρας

Παρατίθεται η Ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την ηλεκτροκίνηση και τη «χ...

Περισσότερα