Τροποποίηση διαδικασίας χορήγησης και περιεχομένου του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β' 3 - 04/01/2021 η υπ΄ Αριθμ. οικ.42/6 - 04/01/2021 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτ...

Περισσότερα

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5: Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β' 7 - 04/01/2021 η υπ' Αριθμ. ΓΔΟΥ 1 - 04/01/2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεω...

Περισσότερα

Παράταση ισχύος της Π.Υ.Σ. 33/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα»

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Α' 261 - 31/12/2020 η Πράξη 52 της 22.12.2020 του Υπουργικού Συμβουλίου με τίτλο: "Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 33/2...

Περισσότερα

Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθ. Πρωτ.: 92992 - 31/12/2020 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων ληξιπρ...

Περισσότερα

Ενεργοποιείται η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου από 1η Ιανουαρίου

Ανακοινώθηκε σε Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η ενεργοποίηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου από 1η Ιανο...

Περισσότερα

Νέα τροποποίηση των μέτρων κατά της διασποράς του COVID-19 ισχύος έως 7 Γενάρη

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β' 5791 - 30/12/2020 η υπ' Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 83978 - 29/12/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσε...

Περισσότερα

Αξιολόγηση προσωπικού Δημοσίου τομέα έτους 2019 – Επέκταση διαστήματος διενέργειας αξιολόγησης

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/10/οικ.23947 - 30/12/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Διενέργεια της αξ...

Περισσότερα