Έως 14 Ιανουαρίου η συμπλήρωση πίνακα αναγκών στελέχωσης φορέων με αποφοίτους της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθ. Πρωτ.: 826 - 08/01/2021 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Ανάγκες υπηρεσιών για στελέχωση με αποφ...

Περισσότερα

Έγγραφο Υ.ΜΕ. περί διαδικασίας δωρεάς ΕΙΧ προς φορείς του Δημοσίου

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθμ.Πρωτ.: 3395 - 07/01/2021 Έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με τίτλο: "Περί διαδικασίας δωρεάς ΕΙ...

Περισσότερα

Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού και βεβαιώσεις κίνησης εργαζομένων σε νέα Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ.431 - 11/01/2020 Εγκύκλιος 27 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Μέτρα και ρυθμί...

Περισσότερα

Μέτρα λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β' 23 - 08/01/2021 η υπ' Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 969 - 08/01/2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ...

Περισσότερα

Έλεγχος των καθυστερήσεων κατά τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους των ΟΤΑ

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 723 - 08/01/2021 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Έλεγχος των καθυστερήσεων κατά τη διαδ...

Περισσότερα

Τροποποίηση των μέτρων κατά της διασποράς του COVID-19 ισχύος έως 11 Ιανουαρίου

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β' 11 - 05/01/2021 η υπ' Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 608 - 05/01/2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ...

Περισσότερα

Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών : Η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς

Αξιότιμοι συνεργάτες,   Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε., στην προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών της αλλά και ενδυνάμωσης των σχέ...

Περισσότερα