ΚΥΑ 2/32220/0022 (ΦΕΚ 1391/Β/27-04-2012) Υπουργοί Εσωτερικών – Οικονομικών για αποδοχές ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών Δήμων και συνδέσμων Δήμων.

11/05/2012 Αποδοχές ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών Δήμων και συνδέσμων Δήμων.

Περισσότερα

Κοινή Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/9386/ 10-04-2012 για ένταξη των διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Κ.Υ.Ε. κ.α. στα Κ.Ε.Π.

11/05/2012 Ένταξη των διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος , Θεάτρου και Κινηματο...

Περισσότερα

ΚΥΑ 339 (ΦΕΚ 1209/Β/11-04-2012) Υπουργών Περιβάλλοντος , Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Πολιτισμού & Τουρισμού.

11/05/2012 Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασιών και λοιπών λεπτομερειών για το χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Ολοκληρωμένη...

Περισσότερα

Κοινή Απόφαση ΔΙΑΔΠ /Φ.Α. 2.1./9780/ 12-04-2012 Υπουργών Διοίκ. Μετ. & Ηλεκτρ. Διακύβ. και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

11/05/2012 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών - βεβαιώσεων που εκδίδουν τα ασφαλιστικά ταμεία 0ΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ΟΓ...

Περισσότερα

Α.Π.:1617/ 24-04-2012 Υπουργείου Διοίκ. Μετάρ & Ηλέκτρ. Διακύβ. για ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013”.

10/05/2012 Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα  "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 - 2013. Δράσεις εφαρμογής...

Περισσότερα

Απόφαση οικ. 17359/ 30-04-2012 Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων στους Δήμους της χώρας με αποζημίωση.

04/05/2012 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων στους Δήμους της χώρας, με αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατ...

Περισσότερα