Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση «Προώθηση και Υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση…»

Σε συνέχεια της Υπ. Αριθμ. 77094 – 01/08/2022 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εργασίας και Κοινω...

Περισσότερα

Επιχορήγηση Δήμων με 28.230.000 €, για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : 50300/28-07-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία κατανέμεται, ποσό ύψους μέχρι 28.230...

Περισσότερα

Πρόγραμμα «Προώθηση και Υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και για την πρόσβαση …δημιουργικής απασχόλησης» για το 2022-2023

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 4094 – 01/08/2022, η υπ’ Αριθμ. 77094 – 01/08/2022 η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών...

Περισσότερα