Aναρτώνται στο Διαύγεια έως 20/12/2020 οι δαπάνες επιχορηγούμενων φορέων ετών 2015-2019

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 5393 – 8/12/2020 η υπ’ Αριθμ. 333517 ΕΞ 2020 – 27/11/2020 Απόφαση του Υπουργού Επικράτειας, με τίτλο: “Tροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/1057/14-1-2015 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο “Πρόγραμμα Διαύγεια” των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014)» (Β΄ 116).”.