Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2229-28/05/2021 η υπ’ Αριθμ.. 33332– 27/05/2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο: “Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19”.