7 ερωτήσεις/απαντήσεις για το πρόγραμμα «Απόλλων»

Δημοσιεύθηκε, στις 03/11/2023 Ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα “7 ερωτήσεις – απαντήσεις για το πρόγραμμα «Απόλλων»”.

Με την ως άνω Ανακοίνωση, γνωστοποιείται πως το πρόγραμμα «Απόλλων» συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους, μεταξύ άλλων, των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των ΔΕΥΑ.