6η Τροποποίηση πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης Δήμων και Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών σύμφωνα με το π.δ. 99/2017

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 88588 – 21/12/2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: “6η Τροποποίηση πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών, για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις  του π.δ. 99/2017”.