5η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών λόγω Πυρκαγιών «ΙΟΛΑΟΣ 2»

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. Α1309/ 28-04-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με θέμα την «5η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ 2», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη “Ξενοκράτης”».