Ν. 4820/2021: Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Α’ 130-23/07/2021, ο Νόμος 4820/2021, με τίτλο: “Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις”.