4/12/2012 Υπουργείο Εσωτερικών για την Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 359/2012 για την Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

4/12/2012

Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 359/2012 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.