29η Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/141/οικ.1387 – 25/1/2021 Εγκύκλιος 29 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 29η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ”.