27/12/2012 Αριθμ. Πρωτ.: 48514 Yπουργείο Εσωτερικών για την κατάρτιση και υποβολή του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013

27/12/2012

Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2013.

Πίνακας.