2η Τροποποίηση Απόφασης,για τις προτάσεις ένταξης στο πλαίσιο Παρέμβασης «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER»

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 2532/18-04-2023, η υπ’ Αριθμ. 737/07-04-2023 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα: 2η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2545/10-10-2022 υπουργικής απόφασης «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 “ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER(ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)”, του στρατηγικού σχεδίου της κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027“. Συγκεκριμένα:

  • Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του Φακέλου Α, λήγει στις 12/06/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα Ελλάδος 14:00 (αντί για 28/04/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδος 14:00).
  • Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του Φακέλου Β, λήγει στις 12/07/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα Ελλάδος 14:00 ( αντί για 31/05/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα Ελλάδος 14:00).