2η Πρόσκληση ΥΠ.ΕΝ. στα πλαίσια του Προγράμματος “Διαχείριση Υδάτων”

Ανακοινώθηκε από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας η 2η Πρόσκληση του Προγράμματος “Διαχείριση Υδάτων”.

Η 2η Πρόσκληση απευθύνεται σε:

  • Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης,
  • Δημόσιες Αρχές,
  • Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές,
  • Ερευνητικά και Επιστημονικά Ινστιτούτα,
  • Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021.’