18/12/2012 Υπουργείο Εσωτερικών Αριθ. Πρωτ.: 45690

18/12/2012

Προεδρεύων της ειδικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου για εκλογή μελών Προεδρείου.