Παρακράτηση 2 μηνιαίων δόσεων από τους ΚΑΠ 2022 των Δήμων, ως Εισφορές για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού Όρους

Δημοσιεύθηκε η υπ΄Αριθ. Πρωτ. 28620 – 05/05/2022 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής, με τίτλο: “Παρακράτηση υπέρ του «Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.)» N. Αττικής, των εισφορών έτους 2022, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων – Μελών του”.