02/01/2013 Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.26446/976

02/01/2013

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 12 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 256/31.12.2012) σχετικά με τη λειτουργία του ΕΤΕΑ.