έγγραφο Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 08.09.2022,