υπ’ Αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/219/οικ.18494/ 25.11.2022