Υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ. 10284 – 24/06/2022 Εγκύκλιος