υπ’ Αριθ. Πρωτ. : ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 220/οικ. 18990 εγκύκλιος