Ανακοίνωση προς τους φορείς για την αποστολή μηνυμάτων επιβεβαίωσης Παρουσιών