Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/213/οικ. 13594 – 26/08/2022