Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/1102/οικ.18804 – 02/12/2022 Εγκύκλιος