Συχνές Ερωτήσεις – Μηχανισμός αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων προς τρίτους