Ωρομέτρηση Δημοσίου

Αγαπητοί Συνεργάτες,

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσίευσε στις 14 Ιανουαρίου 2020 την με αριθμό πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/105/οικ.2091 και θέμα: “Έλεγχος τήρησης ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ.”, με την οποία καλεί τους Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, να προμηθευτούν ηλεκτρονικό – ψηφιακό μηχανισμό σήμανσης για την αποτελεσματική παρακολούθηση του παρουσιολογίου και του ωραρίου των υπαλλήλων.

Η Εταιρεία μας, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε., ανταποκρινόμενη στην παραπάνω ανάγκη η οποία είχε προκύψει από το 2013, έχει αναπτύξει το Σύστημα Ωρομέτρησης το οποίο προσφέρει:
Διασύνδεση με πολλούς διαφορετικούς τύπους συσκευών καταγραφής,

  • Πλήρη ενσωμάτωση με το σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού / Αδειών
  • Διαχείριση πολλαπλών Ωραρίων (βάρδιες) του εργαζόμενου, ακόμη και στην ίδια ημέρα
  • Διαχείριση εγγραφών και επικύρωσης κινήσεων εισόδου – εξόδου με αυτόματη υπόδειξη προβληματικών εγγραφών
  • Παρακολούθηση απόντων με αυτόματη και μαζική αιτιολόγηση,
  • Οδηγό γρήγορου ελέγχου
  • Πλήρη εποπτεία με Ημερήσια και Μηνιαία κατάσταση Παρόντων και Ατομική Αναφορά
  • Αυτόματη μαζική εισαγωγή καρτών νέων εργαζομένων

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις λεπτομερείς υπηρεσίες που μπορούμε να σας προσφέρουμε και να αναζητήσουμε τους τρόπους με τους οποίους η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ μπορεί να γίνει αρωγός στην προσπάθειά σας.