Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών

Ψηφίστηκε στην Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών».

Αναμένεται η δημοσίευση του ΦΕΚ.

Στο παρόν νομοσχέδιο μεταξύ άλλων, κατατέθηκαν τροπολογίες που αφορούν θέματα της Αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα:

  • Αρ. Τροπολογίας: 907/88 28.5.2021
    Περιγραφή: 1. Διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων για χορήγηση επιδόματος στεγαστικής συνδρομής. 2. Υπηρεσίας καθαριότητας e- ΕΦΚΑ. 3. Συμβάσεις καθαριότητας σχολικών μονάδων. 4. Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω του κορωνοϊού COVID-19. 5. Ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19.
  • Αρ. Τροπολογίας: 909/90 28.5.2021
    Περιγραφή: 1. Στέρηση δικαιώματος εκλέγειν – Αντικατάσταση άρθρου 5 π.δ. 26/2012. 2. Δικαίωμα κατάρτισης συνδυασμών – Τροποποίηση άρθρου 32 π.δ. 26/2012. 3. Ασυμβίβαστο καταδικασθέντος να κατέχει επιτελική θέση σε πολιτικό κόμμα. 4. Απαγόρευση ιδιωτικής χρηματοδότησης κομμάτων με πρόσωπα καταδικασθέντα σε επιτελική θέση -Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 7 ν. 3023/2002. 5. Αποκλεισμός κομμάτων με πρόσωπα καταδικασθέντα σε επιτελική θέση από ραδιοτηλεοπτική προβολή κατά την προεκλογική περίοδο και από χώρους υπαίθριας προβολής πολιτικών μηνυμάτων – Προσθήκη άρθρου 10Α στον ν. 3023/2002.
  • Αρ. Τροπολογίας: 910/91 28.5.2021
    Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών