Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το νέο ΑΣΕΠ

Ψηφίστηκε το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: ” Εκσυγχρονισµός του συστήµατος προσλήψεων στον δηµόσιο τοµέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις”.