Ψηφίστηκε η μείωση παράτασης προληπτικού ελέγχου δαπάνων έως 31/7/2019

Με το άρθρο 125 του σχεδίου νόμου “Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις”, που ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 15 Μαΐου του 2019 , μειώνεται η παράταση (έως 31/12/2019) που είχε δοθεί στη διάρκεια του προληπτικού ελέγχου δαπανών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης άρθρο 58 του Ν.4607/2019 (ΦΕΚ Α’ 65 – 24/4/2019), έως 31/7/2019.